Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Sveitsin hiihtokeskus Oy asiakas- ja markkinointirekistereistä

Sveitsin hiihtokeskus Oy käsittelee ja tallentaa henkilötietoja GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain mukaisesti.

Saatamme päivittää tietosuojan osalta toimintaamme toisinaan. Voit tältä sivulta lukea aina uusimman, voimassaolevan tietosuojaselosteemme.

Laatimispäivämäärä: 1.10.2020
Päivitetty: 25.5.2021

Rekisterinpitäjä:

Sveitsin hiihtokeskus Oy
Y-tunnus: 1492055-3
Osoite: Oujotelutie 4, 05880 Hyvinkää
Puhelin: +358 400 486302

Vastuuhenkilö:

Toimitusjohtaja
Matias Petäisö
matias.petaisto@sveitsinhiihtokeskus.fi

Henkilötietojen käyttämisestä

Sveitsin hiihtokeskus Oy:n ylläpitämän verkkopalvelun ja erillisen verkkokaupan toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä asiakkuuden ja sen hoitamisen johdosta.

Henkilötietoja kerätään lisäksi palvelun toimivuuden ja markkinoinnin kehittämiseksi.
Tietoja ei luovuteta muille, kuin sellaisille tahoille, joille tietojen luovuttaminen on palvelun toimivuuden kannalta perusedellytys (kuten viranomaistahot).

Tallennamme välttämättömiä tietoja. Niiden tallentaminen on lainmukaista ja niiden käsittely tehdään tietoturvallisesti. Palvelussa tallennetut tiedot ovat asiakkaiden itsensä sinne tallettamia ja täten tilanteissa, joissa väärää tietoa on tallennettu, pitää Sveitsin hiihtokeskus Oy itsellään oikeuden muuttaa käyttäjän tallentamaa tietoa, jotta palvelun käyttäjän toiminta on lakien mukaista.

Tallennamme vain sellaista tietoa, mitä mikäkin eri liiketoiminta toimivuus minimissään edellyttää. Voit saada tietosi katsottavaksi erillisestä pyynnöstä.

Kaikki tallennettu tieto pidetään tallessa niin pitkään kuin se on palvelun toiminnan kannalta oleellista tallentaa. Ei yksilöityviä tilastojatietoja saatetaan pitää tallessa henkilötietoja pidempään. Lakivaatimuksien mukaisesti joitakin tietoja pidetään tallessa pidempään.

Lisäksi keräämme ja tallennamme tietoa asiakussuhteeseen liittyen myös siten, että mahdolliset uudet asiakkaat tallennetaan ei yksilöidysti markkinointi tarkoituksessa.

Rekisterin tietosisältö:

Etu- ja sukunimi
Osoite
Yhteystiedot
Markkinointilupa tai kielto
IP-osoitetieto tai muu tunniste
Evästäiden kautta kerättävät tiedot
Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

Tietolähteet

Palvelunkäyttäjien itsensä palveluun tallentama tieto, kuten henkilötiedot, Google Analytics, sosiaalisen median seuranta ja jakamiseen liittyvät toiminnot.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.
Osa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Kolmansien osapuolien käyttö sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme kävijätietojen analysointiin, markkinoinnin uudelleenkohdistamiseen ja bannerimainontaan sellaisten ulkopuolisten tahojen palveluja, jotka käyttävät sivustoillamme evästeitä.

Tällaisia palveluntarjoajia ovat seuraavat tahot:

Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Youtube: Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, Second Floor, San Bruno, CA 94066, USA
LinkedIn Corporation: Sunnyvale, California, United States

Käyttäessänne Sveitsin hiihtokeskus Oy:n sivustoja annatte suostumuksenne, että voimme käyttää evästeitä edellä mainituin tavoin

Pitkä Kevät EXTRA DAY sunnuntaina

Sveitsissä ei pyöritellä peukaloita vaan vedetään Pitkä Kevät äärimmilleen. Snow Plazan extrapäivä kevätsetupilla ja yhdellä hissillä sunnuntaina 28.4. klo 10-15. Päivälippu 16 € Samalla mahdollisuus ostaa kausikortti aukioloajan puitteissa (myös liikuntaeduilla)...

Kiitos 10.10.2023 – 20.4.2024

Sveitsi kiittää jokaista laskijaa, upeaa henkilökuntaa, kumppaneita ja...

SVEITSI TÄNÄÄN 16.4. SULJETTU

Hiihtokeskus on tänään 16.4. suljettu vesisateen johdosta. Perherinne ja Snow...

Päivän kurssit

Avoimet hissit

0/5

Avoimet rinteet

0/9

Meininki

6/5

Yhteystiedot

Sveitsin Hiihtokeskus Oy

Pujottelutie 1

05880 Hyvinkää

toimisto@sveitsinhiihtokeskus.fi

Myynti/Info 0400 877 077
Hiihtokoulu  040 1662221
Vuokraamo 0400 954 585

Sveitsi-info

Verkkosivuston kuvat Tom Brunberg, Tiia Nyholm, Ville Vappula ja Pasi Salminen.